MINI-WORKSHOP 'TIME SERIES ANALYSE'


MAAIKE BLOK

Serieuze kostenbesparingen en rendementsverbeteringen met behulp van Time Series Analysis.

Wil je ervaren hoe je met deze voor jou mogelijk nieuwe aanpak substantiële kostenbesparingen en rendementsverbeteringen kunt verwezenlijken?

Als je antwoord op deze vraag ‘ja’ is, neem dan deel aan de mini-workshop ‘Time Series Analysis’, bedoeld voor ondernemers en managers van kleine en middelgrote bedrijven, die ervoor open staan om een nieuwe aanpak te gaan hanteren, die hen veel kan opleveren.

De workshop, verzorgd door JADS MKB Datalab en de Brabantse datacoaches, bevat:

  • Wat is Time Series Analysis? Wat kan deze aanpak jouw bedrijf opleveren?
  • Bedrijfscasus: een ondernemer licht toe welke grote besparingen het heeft opgeleverd.
  • Praktijk: Hoe voer je zo’n analyse uit binnen je bedrijf? En hoe benut je de uitkomsten?
  • Vervolg: Welke hulp kan je voor jouw onderneming krijgen voor een vervolg?

Maaike Blok

 

pijlGo back to ADOPTION TRACK